Chính sách bảo mật Tính năng Phong cách AEON MALL

Chính sách được cập nhật vào ngày 20/07/2021.


Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này, vì việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính sách Bảo mật này hoặc Điều khoản của chúng tôi, vui lòng không truy cập hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Tài liệu này nhằm trình bày rõ ràng các dữ liệu và thực tiễn về quyền riêng tư của tính năng Phong cách AEON MALL (“Phong cách AEON MALL”). Phong cách AEON MALL là một tính năng của ứng dụng AEONMALL Việt Nam.

Thông báo quan trọng về dữ liệu Google Fit của bạn

Việc sử dụng thông tin nhận được từ API Google của Phong cách AEON MALL sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API của Google, bao gồm cả các yêu cầu về Sử dụng có giới hạn.

Thông báo quan trọng về dữ liệu Apple Health của bạn

Dữ liệu người dùng được thu thập từ Apple Health sẽ không bao giờ được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Chúng tôi thu thập các thông tin gì?

Dữ liệu về thể chất và sức khỏe

Dữ liệu về thể chất và sức khỏe bao gồm dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi về mục tiêu thể dục và sức khỏe, các số đo cơ thể và các chỉ số quan trọng như trọng lượng, chiều cao, BMI.

Chúng tôi thu thập dữ liệu này để cung cấp các dịch vụ cho bạn, bao gồm lưu trữ hồ sơ cá nhân có liên quan đến dữ liệu thể chất và sức khỏe, báo cáo lịch sử chỉ số BMI nhằm theo dõi lịch sử thay đổi chỉ số BMI của bạn.

Dữ liệu đếm bước được lấy từ Google Fit/Apple Health

Tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng Android/IOS, Phong cách AEON MALL đồng bộ hóa dữ liệu đếm bước từ Google Fit/Apple Health nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho sức khỏe của bạn. Dữ liệu này chỉ được lưu trữ trên máy chủ ứng dụng và không được chia sẻ cho bất kỳ bên nào khác.

Lưu ý về dữ liệu Google Fit

Việc sử dụng thông tin nhận được từ API Google của Phong cách AEON MALL sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API của Google, bao gồm cả các yêu cầu về Sử dụng có giới hạn..

Lưu ý về dữ liệu Apple Health

Dữ liệu của bạn được thu thập từ Apple Health sẽ không bao giờ được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?

Phong cách AEON MALL sử dụng thông tin thu thập được như sau:

Cung cấp các tiện ích sức khỏe

Chúng tôi thu thập dữ liệu này để cung cấp các dịch vụ cho bạn, bao gồm lưu trữ hồ sơ sức khỏe cá nhân như cân nặng, chiều cao, mục tiêu về chỉ số BMI, mục tiêu về số bước chân hàng ngày, theo dõi lịch sử chỉ số BMI nhằm theo dõi quá trình thay đổi chỉ số BMI hàng ngày của bạn.

Cung cấp các thông báo hoàn thành mục tiêu

Dữ liệu bước chân được ứng dụng truy cập từ Google Fit/Apple Health sẽ được so sánh với mục tiêu bước chân hàng ngày được thiết lập trong hồ sơ sức khỏe cá nhân, nhằm đưa ra các thông báo đến bạn khi hoàn thành mục tiêu.

Cung cấp các thử thách khuyến khích hoạt động thể chất

Chúng tôi cung cấp các thử thách trong đó có thử thách liên quan đến hoạt động thể chất của bạn. Ngay khi bạn tham gia thử thách và đạt được số bước chân theo yêu cầu, bạn sẽ được tính là hoàn thành thử thách và nhận được các phần thưởng. Thông tin bước chân được đồng bộ từ Google Fit/Apple Health được sử dụng để quyết định việc bạn đã hoàn thành thử thách.

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn?

Dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm dữ liệu bước chân được đồng bộ từ Google Fit hoặc Apple Health, dữ liệu lịch sử BMI, dữ liệu về cân nặng, chiều cao được lưu trữ ở máy chủ ứng dụng. Dữ liệu được lưu trữ nhằm cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho bạn mà không chia sẻ cho bên khác.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý cho thông tin của bạn phù hợp với độ nhạy cảm của nó. Dịch vụ sử dụng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) tiêu chuẩn ngành để cho phép mã hóa thông tin cá nhân. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc lưu trữ và truyền Dữ liệu Cá nhân.

Lưu trữ và xoá dữ liệu

Dữ liệu của tính năng Phong cách AEON MALL được lưu trữ và có thể xoá theo các quy định của CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN dành cho ứng dụng AEONMALL Việt Nam. Chi tiết xin vui lòng tham khảo tại đây.

Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin của bạn hoặc chính sách này tại [email protected]